Performance projection

A „Performance projection” a tervek megvalósításának valószínűségét, a tervek valóságban történő kivitelezésének realitását vizsgálja. Rámutat a sokszor a bemutató anyagokon impulzív hatást keltő tervek azon gyengeségeire, melyek jelentős mértékben megnehezítik a tetszetős tervek való életben történő kivitelezését. Vagyis egyértelműen beazonosítja azokat a faktorokat, melyek a kivitelezés során komoly eltéréseket eredményeznek a tervekben szereplő és a fizikailag megvalósított épületek között. Ezzel megelőzi a komoly konfliktusok kialakulását a megrendelő-tervező-kivitelező partnerkapcsolatokon belül. A „Performance projection” nem csak definiálja a hibákat, hanem konkrét megoldási javaslatot ad a nem megfelelő módon kivitelezhető tervek megváltoztatására. Vagyis hozzáigazítja a tervet a valósághoz, a megrendelő számára egyértelmű választ ad a projektekkel kapcsolatos tervezési és kivitelezési kérdésekre. A megrendelő számára egyértelműen definiálja a megvalósítható és a nem megvalósítható elképzeléseket, így még a konkrét munkálatok megkezdése előtt reális kép alakul ki a teljes projektet illetően.

A szakmai vélemény eredményét a HEARTURE az ún. HEARTURE SCALE SYSTEM alapján értékeli.

Budget guidance

A tanácsadás másik területe a „Budget guidance” a projekt költségvetésére fókuszál. Egyre komolyabb kihívás a piacon, hogy az építészeti projektek kezdetén elkészült költségvetések olyan mértékben váltak tarthatatlanná, mely jelentős bizalmi válságot alakított ki a befektetők körében. Az elmúlt 10-15 évben szinte „természetesként” kezelendő tény a tervező és kivitelező cégek részéről az a hozzáállás, mely szerint a projekt elején elkészült pénzügyi kalkulációk csak minimális mértékben iránymutatók a végső költségek tekintetében, és azon a kivitelezés során drasztikus mértékben lehet változtatni, egyértelműen növelve az eredeti költségkereteket. Ebben sokszor egyszerű szakmaiatlanság, sok esetben a gazdasági trendelemzések figyelmen kívül hagyása, és több esetben a kivitelezési területtel nem megfelelő mélységben kialakított kapcsolat játszik szerepet. Ennek szerepe a COVID-19 időszakban megjelenik a kényszermegoldások alkalmazásában – kiváltó, adott határidőn belül beszerezhető anyagok hatásainak -illetve utólagos döntések, módosítási igények anyagi következményeinek vizsgálatában. Az eredmény minden esetben irreálisan megnövekedett költségeket a befektetők, projekt felelősök számára. Ezt a bizalmi válságot elkerülendő, a „Budget guidance” már a befektetői elképzelések mentén kialakított első tervek alapján konkrét számításokat, gazdasági elemzéseket végez, és ez alapján határozza meg a költségvetést, vagy korrigálja a tervező cégek által elkészített eredeti budget-et. A tanácsadás fontos eleme a kivitelező cégekkel kialakított és folyamatosan fejlesztett kapcsolat, mely lehetővé teszi a konkrét anyagvásárlási, munkaköltség információk naprakész beszerzését, azoknak az aktuális gazdasági és társadalmi körülményekhez történő hozzáigazítását.

A szakmai vélemény eredményét a HEARTURE az ún. HEARTURE SCALE SYSTEM alapján értékeli.

Sourcing plan

Amíg a „Performance projection” és a „Budget guidance” elsősorban stratégiai szinten igazítja ki a projektet, és teszi lehetővé azok megfelelő szintű kivitelezését, addig az építészet tanácsadás harmadik fő területe, a „Sourcing plan” már konkrét operatív munkát végez a megrendelők, befektetők, tervező cégek számára. A tanácsadás lényege, hogy a már elkészült terveket, konkrét megvalósítási szinten értékelje, és költséghatékonyabbá tegye. Egyértelmű számításokat, összehasonlításokat és ajánlásokat tesz a megvásárlandó anyagok, eszközök beszerzési csatornájára. A „Sourcing plan” tanácsadás alapvető feltétele a kereskedőkkel történő megfelelő magas szintű kapcsolatok kialakítása, a gyártókkal történő folyamatos egyeztetések, az újdonságok, trendek állandó nyomon követése. E tanácsadás a kivitelezési költségek ésszerű keretek között történő, a megrendelők minőségi elvárásainak megtartása mellett történő jelentős csökkentését szolgálja. Bár a tervező és kivitelező cégek többsége saját szervezetén belül rendelkezik kapacitással e tanácsadási terület lefedésére, de a belső emberek kapacitása nem összehasonlítható egy tanácsadó cég erőforrásaival, amelynek egyértelmű szakmai iránya ez a terület. Az is egyértelmű, hogy egy folyamatos kapcsolatot fenntartó tanácsadó, aki objektív piaci résztvevő, objektívebb, egyértelműbb információkat gyűjt, és komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy munkájuk által egyértelműen beazonosítható költségmegtakarítás jelentkezzen. Bár a „Sourcing plan” fő irányvonala a költségcsökkentés, de nem célja a reális költségkeret felülbírálása. A tanácsadás a reális, elvárt szakmai minőséget biztosító keretek közötti költségmegtakarítási megoldásokat definiálja.

A szakmai vélemény eredményét a HEARTURE az ún. HEARTURE SCALE SYSTEM alapján értékeli.